Deskundigheidsbevordering voor leesouders Moengotapuberrel-tempo-ouderpartcipatie-mati-fu-teego-1

Op 1 februari is Stichting Okanisie Pikien van start gegaan met het project Leisi Fu Sabi in Marowijne. Met dit project beoogt de organisatie de taalontwikkeling bij anderstalige kinderen te stimuleren.

Binnen het project worden ouders getraind en begeleid in interactief voorlezen, opvoedthema’s en ondersteuning in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het taalcentrum dat de eerste van zijn soort in Marowijne wordt met een eigen bijdrage van de Stichting Okanisie Pikien gebouwd.

Workshops

Binnen het project Leisi Fu Sabi zijn er 6 workshops en 3 trainingen opgenomen speciaal voor de leesouders verbonden aan het programma. Vorige week dinsdag heeft Okanisie Pikien de workshop Interactief voorlezen “ De verdieping” verzorgd voor 9 ouders te Moengotapu.

Tijdens deze workshop is middels ‘doe-opdrachten’ met ouders en kinderen ingegaan op de verdieping bij interactief voorlezen. Ouders hebben meer tools gekregen voor het uitkiezen van materiaal dat het verhaal tot leven kan brengen.

Met kinderen is geoefend aan de hand van vaste instructies en is er geëvalueerd over de opgedane kennis bij de ouders. Ook knelpunten zijn besproken.

Ouders geven aan nu ook thuis te oefenen met hun eigen kinderen, zij zien een verandering in de relatie met hun eigen kind omdat zij nu meer tools hebben om de taal thuis te ondersteunen. Zij vinden het jammer dat het voorlezen op school niet meer regelmatig gebeurd. Dit was voor hen een moment om de opgedane kennis ook binnen school tot uiting te brengen.

Afgelopen zaterdag is de workshop “ Hoe stimuleer je taal” verzorgd door Saga Interproject. De trainer Yvonne Karels-Helslijnen is bij de workshop voornamelijk ingegaan op het gebruik van de thematas. Elke maand wordt er een nieuw thema behandeld.(GFC)


  • Deel dit bericht