Leesouders project Leisi Fu Sabi volgen training interactief voorlezenleesouders-okanisie-pikien

In het dorp Moengotapu is de eerste van een reeks trainingen gegeven aan de leesouders betrokken bij het project Leisi Fu Sabi.

Acht ouders hebben zich vrijwillig opgegeven als leesouders, begeleiders en 1 bibliotheekmedewerker.

De training interactief voorlezen is door Okanisie Pikien op maat gemaakt voor deze groep ouders, wat inhoudt dat gekeken is naar het niveau van de ouders.

De training had een interactief karakter. Naast theorie waren vooral veel doe-opdrachten en veel aanschouwelijk materiaal.

Een voorbeeld hiervan is dat ouders bij het kiezen van een boek goed moesten nadenken over welk thema er in het verhaal voorkomt, de ouders mochten een boek selecteren en dat als groep voorbereiden op thema.

De selectie van het materiaal is vooraf gegeven door Berryl Tempo, project manager van Stichting Okanisie Pikien. Ouders hebben hierna geoefend door middel van het voorlezen van hun verhaal aan een groep van maximaal 5 kinderen.

De trainer lette vooral op de houding van de ouders en de reactie van de kinderen. De ouders hebben in groepen van twee gewerkt. Elke groep had een ander boek en een andere vorm van interactief voorlezen gekozen.

Na deze doe-opdracht hebben alle ouders feedback aan elkaar gegeven. Zij mochten eerst hun collega-leesouders complimenteren en daarna maximaal 2 leerpunten meegeven. Ook de trainer en haar team kregen feedback van de ouders.

Tempo geeft aan dat voorlezen aan kinderen niet enkel en alleen voor plezier is. “Als ouder werk je daarmee ook aan de band met je kind. Het helpt kinderen zich te verplaatsen in bepaalde situaties en zorgt er daarnaast voor dat kinderen hun eigen kennis van woorden gaan verbinden aan nieuwe woorden.

Kinderen voorlezen maakt dat kinderen zich gaan inleven in anderen, het zorgt ervoor dat kinderen leren een mening te vormen.

Als ouder moet je het kind ook de ruimte geven om tijdens het voorlezen hierop te reageren. Het kost je per dag misschien 5 tot 10 minuten, investeer deze tijd ook in je kind”, zegt Tempo.

Ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn en hierdoor moeilijk kunnen voorlezen, kunnen ook aan de hand van de plaatjes in het boek een eigen verhaal creëren. Dit mag ook in de moedertaal, “belangrijk is dat je als ouder hier je tijd voor neemt en samen met het kind een gesprek voert over het verhaal. Dat maakt dat kinderen lezen ook leuk gaan vinden”.

De training is verzorgd in bijzijn van de makers van het programma NVD belicht, de uitzending van dit item is te zien via de Facebook pagina van de NVD en op YouTube. Ook op de Facebook pagina van Stichting Okanisie Pikien is dit beeldmateriaal te zien.

De volgende training, ”Werken met verteltafels” wordt medio april verzorgd.

Na elke training volgt er een praktijkperiode van een maand waarbij ouders onder begeleiding van de leescoördinator werken aan hun leerpunten.(GFC)


  • Deel dit bericht