Ouderparticipatie Marowijne voor betere schoolresultatenDe oudercommissie van Moengo Tapu in gesprek met Stichting Okanisie Pikien.

Het programma Ouderbetrokkenheid Marowijne van Stichting Okanisie Pikien (OP) werkt samen met EDUKANS, Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) en het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO), aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het creëren van partnerschappen tussen scholen en ouders in Marowijne. Het project, dat in september 2014 is opgestart, moet ouderparticipatie in het district nieuw leven inblazen.

Berryl Tempo, projectcoördinator van OP verklaart waarom het programma is opgezet. “De medewerkers van de stichting hebben ruime ervaring met het veld en de onderwijssituatie in Marowijne. Wij hebben bij een inventarisatie van verschillende oudercommissies gemerkt dat er een kloof is tussen de school en de ouders. Beide groepen geven aan hier verandering in te willen, maar weten niet zo goed hoe dit aan te pakken. Op basis daarvan hebben wij dit programma geschreven.”

In het programma staat het kind centraal, en worden alle leefmilieus om hem heen met elkaar verbonden.” Merlyn Gravenbeek, schoolleider van de St. Petrus Claverschool in het dorp Moengotapu, zegt dat het programma de ouders de gelegenheid geeft om dichterbij de school en het schoolgebeuren van het kind te komen. Ze is blij dat haar school meedoet. Volgens haar worden de dorpsscholen meestal in een vergeethoek geplaatst. Gravenbeek hoopt dat in ieder geval de ouders mede door dit initiatief van OP extra gemotiveerd worden om meer tijd te investeren in hun kroost.

Uitwisseling
Gravenbeek zegt dat de Nederlandse taal een van de grootste knelpunten voor de leerlingen in Marowijne is. Dit komt doordat er overwegend Aukaans gesproken wordt. “Er is meer uitleg vereist”, meent zij. Tempo geeft aan dat haar stichting samen met Saga Interproject, Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) en ABC Nederland ook van start is gegaan met het programma “werken met anderstaligen” die ook door de Twinning Faciliteit Suriname-Nederland UTSN wordt gefinancierd.

De voorzitter van de oudercommissie van de St. Petrus Claverschool, Iwan Vanan, kijkt uit naar het uitwisselingsprogramma tussen de oudercommissies van Suriname en Nederland. Tempo zegt dat deze al in februari 2015 plaatsvindt. Het pilotprogramma loopt in 2016 af.

Stichting Okanisie Pikien is in 2013 opgericht met als doel onderwijs in Suriname, maar specifiek in het district Marowijne te helpen verbeteren door de verbinding te maken tussen cultuur en school. Het programma ‘Ouderbetrokkenheid Marowijne’ werkt met De Kleine Wereld en De Wegwijzer, twee Nederlandse scholen, en de St. Theresia, de St. Petrus Claver en de La Providentiaschool in Suriname. De samenwerking moet leiden tot kennisuitwisseling en cultuuroverdracht en uiteindelijk tot betere schoolprestaties van de leerlingen in zowel Suriname als Nederland. Het programma wordt gefinancierd door de Twinning Faciliteit Suriname – Nederland UT.


  • Deel dit bericht