OkanisiePikien_logo-RGB

Stichting Okanisie Pikien (OP) is in 2013 opgericht met als doel onderwijs in Suriname, maar specifiek in het district Marowijne te helpen te verbeteren door de verbinding te maken tussen cultuur en school. Het is het streven van de Stichting onderwijs te verbeteren door tools aan te reiken en samen met onderwijs aanbieders oplossingsgericht na te denken over allerlei vraagstukken zodat er uiteindelijk activiteiten ontwikkeld worden die het kind uiteraard ten goede komt.

Missie & Visie
Visie: educatie bieden en bevorderen ter bevordering van de surinaamse gemeenschap, dit ter stimulering van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de samenleving.

Missie:

 1. Opzetten van projecten en creeeren van mogelijkheden middels fondsenwerving gericht op het toegangkelijk
  maken van onderwijs voor de doelgroep.
 2. Verbinden , stimuleren , ondersteunen en initieren van de op duurzaamheid gerichte initiatieven
 3. Het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen
  overheidsinstanties, publieke organisaties, regionale overlegorganen en particulieren om tot ideeen
  uitwisselingen en interactieve beleidsvorming te komen.
 4. Het opzetten van leerwerktrajecten voor de genoemde doelgroep
 5. Het organiseren van workshops die het bewustzijn en verantwoordelijksheidgevoel bevorderen en de
  persoonlijkheid van de doelgroep ontwikkelen
 6. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met nationale , international en regionale zusterorganisaties
  ten ondersteuning van haar doelstelling
 7. Het ontplooien van alle activiteiten welke noodzakelijk of stimulerend worden geacht voor het behartigen
  van de belangen van de doelgroep