blog image
January 12, 2018

Stichting Okanisie Pikien opent eerste Taalcentrum in Marowijne

Het Taalcentrum is een faciliteit gecreëerd en gebouwd door Stichting Okanisie Pikien om kinderen buitenschool op te vangen. Kinderen worden hier op een creatieve, speelse en pedagogisch verantwoordelijke wijze begeleidt op het gebied van taal. Alle activiteiten worden gepland en uitgevoerd in samenwerking met de Oudercommissie, leesouders & de school. Het taalcentrum te Moengotapu is op 27 oktober formeel geopend

Lees meer
blog image

Stichting Okanisie Pikien bouwt taalcentrum in Moengotapu

Stichting Okanisie Pikien is van start gegaan met het project Leisi Fu Sabi in Marowijne. Met dit project beoogt de organisatie de taalontwikkeling bij anderstalige kinderen te stimuleren. Binnen het project worden ouders getraind en begeleidt in interactief voorlezen, opvoedt thema’s en ondersteuning in de sociaal emtionele ontwikkeling van het kind. Het taalcentrum dat de eerste van zijn soort in

Lees meer
blog image

Deskundigheidsbevordering voor leesouders Moengotapu

Op 1 februari is Stichting Okanisie Pikien van start gegaan met het project Leisi Fu Sabi in Marowijne. Met dit project beoogt de organisatie de taalontwikkeling bij anderstalige kinderen te stimuleren. Binnen het project worden ouders getraind en begeleid in interactief voorlezen, opvoedthema’s en ondersteuning in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het taalcentrum dat de eerste van zijn soort

Lees meer
blog image
January 11, 2018

Leesouders project Leisi Fu Sabi volgen training interactief voorlezen

In het dorp Moengotapu is de eerste van een reeks trainingen gegeven aan de leesouders betrokken bij het project Leisi Fu Sabi. Acht ouders hebben zich vrijwillig opgegeven als leesouders, begeleiders en 1 bibliotheekmedewerker. De training interactief voorlezen is door Okanisie Pikien op maat gemaakt voor deze groep ouders, wat inhoudt dat gekeken is naar het niveau van de ouders.

Lees meer
blog image

Stichting Okanisie Pikien sluit eerste fase training Mi Mato succesvol af

“Dit is mijn talent, het kan niet anders dan dat ik hiermee doorga. Het project Mi Mato heeft mij tools gegeven hoe een eigen verhaal te schrijven en mijn plek in de groep te vinden”, woorden van een dolgelukkige, Mudji Amatdaklan, één van de deelnemers na afloop van de trainingen die zijn gehouden in het bauxiet stadje Moengo. De deelnemers

Lees meer
blog image

Okanisie Pikien werkt aan behoud cultuur en traditie

Cultuur en tradities moeten worden overgedragen op jongere generaties. Er gaat teveel kennis verloren, doordat wij te weinig bezig zijn met de vorming van onze jeugd. Met dat voor ogen heeft de Stichting Okanisie Pikien het project ‘Mi Mato’ uitgevoerd. Het project biedt jongeren de mogelijkheid hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Deze kunnen zij later gebruiken om

Lees meer
blog image
June 29, 2015

Ouderparticipatie Marowijne voor betere schoolresultaten

Het programma Ouderbetrokkenheid Marowijne van Stichting Okanisie Pikien (OP) werkt samen met EDUKANS, Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) en het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO), aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het creëren van partnerschappen tussen scholen en ouders in Marowijne. Het project, dat in september 2014 is opgestart, moet ouderparticipatie in het district nieuw leven inblazen. Berryl Tempo,

Lees meer
blog image
November 14, 2014

Stichting Okanisie Pikien blaast nieuw leven in Ouderbetrokkenheid Marowijne

Stichting Okanisie Pikien (OP)  is in 2013 opgericht met als doel onderwijs in Suriname, maar specifiek in het district Marowijne te helpen te verbeteren door de verbinding te maken tussen cultuur en school. Het is het streven van de Stichting onderwijs te verbeteren door tools aan te reiken en samen met onderwijs aanbieders oplossingsgericht na te denken over allerlei vraagstukken

Lees meer