Stichting Okanisie Pikien bouwt taalcentrum in Moengotaputaalcentrum-okanisie-pikien

Stichting Okanisie Pikien is van start gegaan met het project Leisi Fu Sabi in Marowijne. Met dit project beoogt de organisatie de taalontwikkeling bij anderstalige kinderen te stimuleren.

Binnen het project worden ouders getraind en begeleidt in interactief voorlezen, opvoedt thema’s en ondersteuning in de sociaal emtionele ontwikkeling van het kind.

Het taalcentrum dat de eerste van zijn soort in Marowijne wordt met een eigen bijdrage van de Stichting Okanisie Pikien gebouwd, daarnaast heeft de stichting ondersteuning gehad van lokale bedrijven en ouders uit het dorp Moengotapu.

Deze ondersteuning is niet alleen financieel geweest, maar vooral ook in natura. Het taalcentrum zal een leeromgeving zijn waar ouders naast de dagelijkse activiteiten volgens een vast programma met kinderen vanaf 3 tot 9 jaar zullen werken aan de taalontwikkeling. Het programma wordt op maat gemaakt door Stichting Okanisie Pikien en is aansluitend op het curriculum van het MinOCW.

De school thema’s zullen maandelijks voorbewerkt worden door de leesouders en de leescoördinator. Hierdoor is het kind voorbereid op de nog te starten thema op school. Dit maakt het voor de klassejuf stukken makkelijker om de stof over te brengen op het kind. Samen met de leesjuf van de school zal Stichting Okanisie Pikien per kwartaal meten wat de vooruitgang is bij de kinderen op het gebied van taal.

Het programma dat binnen het taalcentrum gebruikt zal worden is een tweetalig programma. Ouders worden getraind hoe te werken met dit programma. Er zal veel aanschouwelijk materiaal gebruikt worden zoals, taalspellen, woordkaarten, memorie spellen, boeken en creatieve activiteiten. Spelenderwijs gaan de leesouders aan de slag met taal.

Het taalcentrum zal over twee weken opgeleverd worden. Het project Leisi Fu Sabi wordt gefinancierd door het R.C. Maagdenhuis fonds & het Johan Ferrier Fonds.(GFC)


  • Deel dit bericht