Stichting Okanisie Pikien blaast nieuw leven in Ouderbetrokkenheid MarowijneStichting Okanisie Pikien (OP)  is in 2013 opgericht met als doel onderwijs in Suriname, maar specifiek in het district Marowijne te helpen te verbeteren door de verbinding te maken tussen cultuur en school. Het is het streven van de Stichting onderwijs te verbeteren door tools aan te reiken en samen met onderwijs aanbieders oplossingsgericht na te denken over allerlei vraagstukken zodat er uiteindelijk activiteiten ontwikkeld worden die het kind uiteraard ten goede komt.

Op 1 september 2014 is OP gestart met een programma “ Ouderbetrokkenheid Marowijne”. Dit doet zij in samenwerking met EDUKANS, Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) en het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO). Het doel van dit programma is om op de 5 geselecteerde scholen in Nederland en Suriname opbrengstgerichte ouderbetrokkenheid vorm te geven en duurzame partnerschappen te ontwikkelen tussen ouders en scholen. In Suriname worden ouders en school gestimuleerd samen na te denken over activiteiten binnen school ter bevordering van de band tussen thuis en school. Deze activiteiten hebben allen een culturele thema, dit omdat dit het dichtstbij de ouders staat. Zij delen hun kennis met de leerkracht en de kinderen binnen en buiten school. Dit zorgt voor een betere integratie van de rechten en plichten van zowel de ouders als de school.
Middels uitwisseling met de 2 Nederlandse scholen- De Kleine Wereld en De Wegwijzer -streven wij naar een duurzaam samenwerkingsverband met de ouders en scholen in Nederland. Met kennisuitwisseling en cultuuroverdracht als resultaat. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere schoolprestaties van de leerlingen in zowel Suriname als Nederland.De 3 Surinaamse scholen zijn–de St. Theresia, de St. Petrus Claver en de La Providentia-. Ouderbetrokkenheid Marowijne’ wordt gefinancierd wordt de Twinning Faciliteit Suriname – Nederland UTSN.

 
Berryl Tempo, Project Coördinator van (OP) geeft het motief van dit programma aan. Volgens de Project Coördinator is er een inventarisatie gepleegd bij de verschillende Oudercommissies (OC). Tempo “ Stichting Okanisie Pikien heeft medewerkers in dienst die al ruime ervaring hebben met het veld en het onderwijs situatie in Marowijne. Wat wij hebben gemerkt na inventarisatie van de OC’s in Marowijne in 2013, is dat er een kloof is tussen de school en de ouders. Beiden groepen geven aan hier verandering in te willen maar niet zo goed weet hoe dit aan te pakken. Op basis daarvan hebben wij dit programma geschreven. De betrokkenheid van ouders op school kan het ertoe leiden dat het kind beter presteert. Met dit gegeven hebben wij ervoor gekozen een programma te schrijven waarbij het kind centraal staat en eigenlijk alle leefmilieus daarom heen zich met elkaar moeten gaan verbinden zodat het kind als eind product beter uitkomt dan nu het geval is. De doelgroepen binnen dit programma geven samen met OP en de partners invulling aan het programma. Dit betekent dat alle activiteiten in overleg met de doelgroepen worden uitgevoerd”.

 
Merlyn Gravenbeek,  Schoolleider St. Petrus Claverschool in het dorp Moengotapu, juicht het initiatief van deze stichting toe. Volgens haar biedt dit programma de ouders de gelegenheid om dichterbij de school en het schoolgebeuren van het kind te komen. De schoolleider geeft aan dat ze het een eer vindt dat de school is uitgekozen om deelgenoot te zijn van dit programma. Naar haar zeggen worden de dorpscholen meestal in een vergeet hoek geplaatst. Gravenbeek hoopt dat in ieder geval de ouders mede door dit initiatief van OP extra gemotiveerd wordt om meer tijd te investeren aan hun kroost, daardoor kunnen de leerprestaties van de pupillen verhoogd worden. “ de prestaties van het afgelopen schooljaar zijn redelijk te noemen, maar kan altijd beter” zegt, Gravenbeek.
De schoolleider voegt eraan toe dat Nederlandse taal een van de grootste knelpunten voor de leerlingen in Marowijne is. Dit komt doordat er overwegend Aukaans gesproken wordt,” is er meer uitleg vereist” voegt ze eraan toe.

 
Berryl Tempo is bekend met dit knelpunt en geeft aan dat haar stichting samen met Saga Interproject, Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) en ABC Nederland ook van start is gegaan met het programma “werken met anderstaligen” die ook door de Twinning Faciliteit Suriname – Nederland UTSN wordt gefinancierd.
Zijdens de voorzitter van de oudercommissie verbonden aan de St. Petrus Claverschool, Iwan Vanan is het programma van ‘Ouderbetrokkenheid Marowijne’ op zijn plaatst. Hij kijkt er naar uit wanneer de uitwisselingsprogramma’s zullen plaatsvinden met de oudercommissie van Nederland. Volgens Vanan staat er maar een doel voor ogen en dat is namelijk dat de kinderen van Marowijne het ontzettend goed mogen doen op school, zodat ze de samenleving kunnen dienen. En daarbij wenst hij een belangrijke rol te vervullen.

 
Volgens Berryl vinden de uitwisselingsprogramma’s tussen de oudercommissies van Suriname en Nederland al in februari 2015 plaatst. Dit programma die als een pilot beschouwd moet worden loopt in 2016 af.


  • Deel dit bericht